دستگاه اندازه گیری ابعادی و هندسی شاتون موتور قطار

دستگاه اندازه گیری ابعادی و هندسی شاتون موتور قطار

دستگاه اندازه گیری ابعادی و هندسی شاتون موتور قطار Connecting Rod Checking Gauge دستگاهی تماما بومی سازه شده جهت اندازه گیری هندسی و ابعادی شاتون لوکوموتیو مدل EMD645 با دقت 0.0015 میلیمتر و یا 0.00005 اینچ.

Continue Reading