• شرکت صنعت کارا هوشمند پردیس (اسکارا تک) یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه طراحی، ساخت و راه اندازی پروژه های اتوماسیون صنعتی و رباتیک در کشور
  • دارای نیروهای نواندیش و توانمند  با بکارگیری دانش روز
  • توانای انجام پروژه در زمینه های گوناگونی همچون رباتیک، اتوماسیون صنعتی، کنترل و ابزار دقیق، سامانه های مکانیزه و هوشمند
  • ارائه   راهکار و توسعه محصولات صنعتی و اتوماسیون
  • ارائه راهکارهای هوشمندسازی جهت افزایش کارایی محصولات
  • مشاوره، آموزش و بومی سازی دانش فنی